Head Office / Factory  
  인천 남동구 논현동 444-4남동공단 53블럭 4로트 (우: 405-846)
  Tel: 032-818-9280 Fax: 032-818-4474
   
   
Seoul Office 서울특별시 강서구 염창동 260-7 2F / 157-862
 
유럽, 남미 02)6675-2515
중동,이태리,아프리카,동유럽,러시아 02)6675-2505
아시아, 미주 02)6675-2516, 2505
중국권 02)6675-2516
  전화번호 : 02) 6675-2500
팩스번호 : 02) 6675-2501

[서울사무소] 서울 강서구 염창동 260-7 교통편 : 지하철 당산역 하자, 공항방면 버스이용
TEL : 02)6675-2525   6631, 6633, 6712 염창동 동아아파트 하차
FAX : 02)6675-2501   6623, 642, 605, 6514 염창동 우체국 하차
   
   
China / Factory 3F No.8 Pingdong 1st rd. Nanping Hi-Tech Industrial Zone
Zhuhai Guangdong 519060, China
Tel: +86-756-8699007~8 Fax: +86-756-8699008